Jakie są zagrożenia dla zdrowia i skutki uboczne stosowania poppersów?

Udowodniono, że poppersy są w dużej mierze nieszkodliwe, jeśli są używane prawidłowo, odpowiedzialnie i z umiarem. Niemniej jednak istnieją pewne zagrożenia, na które które chcielibyśmy jednoznacznie zwrócić uwagę na tej stronie:

Poppersy nie uzależniają. Nie ma również potwierdzonych dowodów na istnienie psychologicznych lub fizycznych uzależnień, które można przypisać używaniu poppersów.

Wdychanie poppersów ma bardzo silne działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Następuje nagłe rozszerzenie naczyń krwionośnych i krótkotrwały spadek ciśnienia krwi przez jedną minutę przy podwyższonym tętnie.

Spożycie razem z viagrą lub kamagrą stanowi zagrożenie dla życia, ponieważ może prowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia krwi.

Wdychanie poppersów prowadzi do chwilowego braku tlenu w mózgu. Poppersy mogą powodować bóle głowy, a nawet prowadzić do utraty przytomności w przypadku spożycia nadmiernej ilości. Wtedy należy natychmiast otworzyć okno i oddychać świeżym powietrzem oraz wezwać lekarza.

Poppersy prowadzą do zmniejszenia zahamowań. Nie oznacza to jednak, że należy odłożyć bezpieczny seks na dalszy plan.

Za wszelką cenę należy unikać bezpośredniego kontaktu poppersów ze skórą, błonami śluzowymi i oczami, ponieważ poppersy są żrące.

Poppersy mają działanie korodujące. W przypadku kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi i oczami natychmiast spłukać wodą.

Nigdy nie pij poppersów! Spożycie może być śmiertelne. Istnieje ryzyko śmiertelnego zapalenia płuc. Jeśli ktoś przypadkowo wypije poppers, nie należy doprowadzać do wymiotów, ale pić dużo wody.

Niektóre poppersy są toksyczne przy wdychaniu (np. azotyn izopropylu). Nie prowadzimy sprzedaży tych popperów na www.poppers-kupic.pl.

Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe, leki nasercowe lub leki stosowane w chorobach układu oddechowego, zaleca się zachować szczególną ostrożność. Prosimy o wcześniejszy kontakt z lekarzem.

Osoby, u których w przeszłości występowały choroby układu sercowo-naczyniowego

osoby z chorobami układu krążenia lub mózgu powinny powstrzymać się od używania poppersów.

Nadmierne używanie poppersów może spowodować uszkodzenie siatkówki.

Niektóre poppersy (np. te zawierające azotyn izopropylu) są rakotwórcze. Dystansujemy się od tych popperów i nie sprzedajemy ich na tej stronie.

Azotyny zawarte w poppersach są wysoce łatwopalne. Dlatego należy zachować ostrożność podczas np. palenia papierosów, używania świec oraz zapalniczek.

Masz więcej pytań dotyczących ryzyka i skutków ubocznych stosowania poppersów? Skontaktuj się z nami.