Polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. We wszystkich operacjach przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) postępujemy zgodnie z przepisami prawa.

W każdej chwili możemy dostosować nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych, publikując je na niniejszej stronie internetowej.

Dostęp do naszej witryny odbywa się za pomocą szyfrowania (SSL / TLS).

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik zechce skorzystać z usług świadczonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Dane użytkownika są również gromadzone, gdy użytkownik nam je udostępnia. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji danego celu lub celów. Niektóre z tych danych zostaną ujawnione osobom trzecim zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba, której dane dotyczą, to osoba, której dane osobowe są przetwarzane. Przetwarzanie obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, niezależnie od zastosowanych środków i procedur, a w szczególności przechowywanie, ujawnianie, pozyskiwanie, usuwanie, przechowywanie, modyfikowanie, niszczenie i wykorzystywanie danych osobowych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa o ochronie danych osobowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi – o ile i w zakresie, w jakim ma zastosowanie DSGVO:

  • 6.1 a DSGVO do przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  • 6.1 b DSGVO do niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, jak również do wdrożenia odpowiednich środków przedumownych.
  • 6.1 c DSGVO w celu przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy na mocy obowiązującego prawa UE lub obowiązującego prawa kraju, w którym DSGVO ma zastosowanie w całości lub w części.
  • 6.1 d DSGVO w zakresie niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
  • 6.1 f DSGVO do niezbędnego przetwarzania danych osobowych w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, chyba że przeważają podstawowe wolności, prawa i interesy osoby, której dane dotyczą. Prawnie uzasadnione interesy to w szczególności nasz interes biznesowy polegający na możliwości udostępniania naszych witryn internetowych, bezpieczeństwo informacji, egzekwowanie naszych własnych roszczeń prawnych oraz przestrzeganie prawa szwajcarskiego.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji danego celu lub celów. W przypadku obowiązku przechowywania danych przez dłuższy czas, wynikającego ze zobowiązań prawnych i innych, którym podlegamy, odpowiednio ograniczamy przetwarzanie danych.

Pliki cookies

Strona korzysta z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Formularze i biuletyny

Na naszej stronie internetowej można wypełniać formularze i subskrybować biuletyny. Przechowujemy informacje wprowadzane przez osoby odwiedzające naszą witrynę. Ponadto możemy przechowywać adres IP, godzinę i datę w celu zwalczania nadużyć, takich jak kradzież tożsamości i spam.

Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji poszczególnych wiadomości e-mail z biuletynem. Newslettery mogą zawierać grafikę i/lub łącza internetowe, które rejestrują w sposób indywidualny, czy dany newsletter został otwarty w programie pocztowym oraz jakie łącza internetowe zostały kliknięte. Takie grafiki i/lub łącza internetowe rejestrują wykorzystanie biuletynów w celu zapewnienia jakości i umożliwienia ulepszenia biuletynu.

Usługi stron trzecich

Newsletter jest wysyłany za pomocą „MailChimp”, platformy do wysyłania newsletterów należącej do amerykańskiego dostawcy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Adresy e-mail odbiorców naszego biuletynu oraz inne dane opisane w niniejszej informacji są przechowywane na serwerach firmy MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny biuletynu w naszym imieniu. Ponadto, zgodnie z własnymi informacjami, MailChimp może wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i wyświetlania biuletynów lub do celów gospodarczych, aby ustalić, z jakich krajów pochodzą odbiorcy. Firma MailChimp nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego biuletynu do wysyłania do nich listów ani do przekazywania ich osobom trzecim.

Mamy zaufanie do niezawodności i bezpieczeństwa informatycznego oraz bezpieczeństwa danych firmy MailChimp. MailChimp posiada certyfikat zgodności z umową o ochronie danych osobowych „Privacy Shield”, zawartą między USA a UE/USA a Szwajcarią, i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania szwajcarskich i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy również Umowę o przetwarzaniu danych z firmą MailChimp. Jest to umowa, w której MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, do przetwarzania ich w naszym imieniu zgodnie z przepisami o ochronie danych, a w szczególności do nie przekazywania ich osobom trzecim. Z polityką prywatności firmy MailChimp można zapoznać się tutaj.

Do osadzania czcionek internetowych używamy czcionek Google Fonts. Google Analytics jest wykorzystywany do oceny zachowań użytkowników. Usługi Google Inc. korzystają z plików cookie, a informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Google.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zamiast nich zostanie wyświetlona standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Witryna jest przechowywana przez Hostpoint AG na serwerach w Szwajcarii. Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to: adres IP, typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL odsyłacza, nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp oraz czas żądania serwera.

Danych tych nie można bezpośrednio przypisać do konkretnej osoby.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Dane będą przekazywane osobom trzecim spoza Oxymoron AG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, gdy wymagają tego przepisy prawne, gdy użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy zlecone przez nas podmioty przetwarzające zamówienia zobowiązały się w umowie do przestrzegania przepisów DSGVO. Na tych warunkach odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług. Może to być konieczne w szczególności do realizacji umów (również poza stroną internetową), a mianowicie do realizacji zamówienia użytkownika.

Prawa osób, których dotyczy nasza polityka prywatności

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz inne osoby, których dane osobowe przetwarzamy, mogą bezpłatnie zażądać potwierdzenia, czy dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, informacji o przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, skorzystania z prawa do przenoszenia danych – jeśli i w zakresie, w jakim ma zastosowanie DSGVO – poprawienia, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub zablokowania danych osobowych, cofnięcia udzielonej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych w Szwajcarii jest Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych Osobowych.

Adres kontaktowy

Zapytania od organów nadzorczych i osób, których dane dotyczą, można kierować pocztą elektroniczną lub listownie:

Oxymoron AG
Grabenstrasse 15a
CH-6340 Baar
info@poppers-kupic.pl

Baar, 13 czerwca 2022 r.