Regulamin sklepu

Czerwiec 2022

Ogólne
Niniejsze ogólne warunki handlowe i dostawy stanowią podstawę każdego zamówienia składanego w Oxymoron AG, zwanej dalej poppers-kupic.pl. Do każdego zamówienia mają zastosowanie aktualne ogólne warunki handlowe i dostawy. Mogą one zostać zmienione przez poppers-kupic.pl w dowolnym momencie. Poppers-kupic.pl jest firmą szwajcarską z siedzibą w Baar. Miejscem jurysdykcji jest miasto Zug w Szwajcarii. Zamówienia złożone w poppers-kupic.pl podlegają prawu szwajcarskiemu.

Zastosowanie produktów
Środki do czyszczenia skóry nie są produkowane z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi i są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Za wszelkie zmiany w przeznaczeniu odpowiada wyłącznie klient.

Ryzyko i działania niepożądane
Dokonując zakupu, klient potwierdza, że zapoznał się z instrukcjami użytkowania i ostrzeżeniami dotyczącymi produktów oraz że jest świadomy ryzyka i skutków ubocznych stosowania produktów. W szczególności klient potwierdza, że wie, iż nawet wdychanie azotynów jest szkodliwe dla zdrowia, a produktów w żadnym wypadku nie należy pić (zagrożenie życia) ani spożywać razem z viagrą itp.

Ochrona młodzieży
Nasze produkty sprzedajemy wyłącznie osobom pełnoletnim. Z tego powodu nabywca potwierdza przy każdym zakupie, że ma ukończone 18 lat oraz że jest świadomy ryzyka i skutków ubocznych produktów.

Zastrzeżenie dotyczące stosowania produktu
Klient wyraźnie potwierdza, że zwalnia firmę Oxymoron AG oraz wszystkie bezpośrednio i pośrednio związane z nią firmy i osoby z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń za szkody, które mogłyby powstać w wyniku korzystania z produktów.

Asortyment i ceny
Poppers-kupic.pl może w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienić asortyment i dostępność produktów. Zdjęcia produktów i informacje o zawartości witryny są jak najbardziej aktualne. Ze względu na zmiany w opakowaniach i etykietach, zdjęcie produktu na stronie internetowej może nieznacznie różnić się od rzeczywistego opakowania. Ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

Zamówienia
Każde zamówienie klienta jest wiążące i nie może zostać anulowane. Zakup staje się skuteczny w momencie wysłania do klienta potwierdzenia zamówienia. Towary zostaną wysłane nie później niż w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

Płatności i opóźnienia w płatnościach
Płatności dokonuje się gotówką z góry lub kartą kredytową. Poppers-kupic.pl może również współpracować z dostawcami usług zakupu na fakturę i w ten sposób przenieść wierzytelność na osobę trzecią. W takim przypadku obowiązują warunki domyślne danego usługodawcy.

Wysyłka
Produkty są wysyłane z Niemiec za pośrednictwem Deutsche Post lub DHL.

Wymiana i gwarancja
Wymiana produktu jest wykluczona. W przypadku oczywistych uszkodzeń transportowych, po okazaniu zdjęcia, dostawa zastępcza zostanie zrealizowana bezpłatnie, w całości lub w części. Klient wyraźnie potwierdza, że zwalnia Oxymoron AG oraz wszystkie bezpośrednio i pośrednio powiązane z nim firmy i osoby z wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń odszkodowawczych, które mogą powstać w związku z użytkowaniem produktów lub bezpośrednio lub pośrednio w związku z zamówieniem złożonym na poppers-kupic.pl.

Ochrona danych
Dokonując zakupu, klient wyraża zgodę na przestrzeganie naszych wytycznych dotyczących ochrony danych. W ten sposób klient został poinformowany o rodzaju, zakresie, lokalizacji, celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.